ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing indien u een koopovereenkomst met de Boer Biologics aan gaat. Deze voorwaarden zijn bedoeld om de relatie tussen u als klant en de Boer Biologics te regelen. 

 

Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Alle genoemde productprijzen zijn in euro’s en inclusief 21% BTW, maar exclusief verzendkosten.

 

Levering:

We zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ons kenbaar heeft gemaakt

We zullen de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht.

Bij een bestelling hoger dan €50,- worden geen verzendkosten gerekend

 

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. 

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. 

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen via info@deboerbiologics.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

Wij verzoeken u het product in de originele verpakking te retourneren. 

 

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U kunt de door u gemaakte kosten per e-mail, via info@deboerbiologics.nl aan ons doorgeven. Wij zullen deze kosten vergoeden.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:  Producten die geopend en/of gebruikt zijn.

 

Modelformulier voor herroeping 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) 

 

- Aan de Boer Biologics
Enkhuizerzand 38
8321 ZL Urk 

 

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende 

 

de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen:

 

 

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*) 

 

 

- Naam/Namen consument(en) 

 

 

 

- Adres consument(en) 

 

 

 

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

 

 

 

- Datum 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Contact

Heeft u klachten of vragen kunt u via info@deboerbiologics of 0622813736 contact met ons opnemen. 

© 2013 - 2024 de Boer Biologics | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel